Eelised

Võta ärianalüütika abil vastu strateegiliselt parimad otsused

Muudame äriandmete kogumise, analüüsi ja haldamise lihtsamaks, lihtsustades seeläbi Sinu ettevõtte äriliste otsuste langetamist.

Tihti pole juhid rahul saadava finantsalase informatsiooni sisu ja selle saamiseks kuluva ajaga. Meie saame Sind siinkohal aidata. Kutsu meid appi! Optimeerime Sinu finantssüsteemi, analüüsides Sinu olemasolevat finantssüsteemi, tuues välja selle kitsaskohad ja tehes ettepanekuid finantssüsteemi efektiivsemaks toimimiseks. Optimeeritud finantssüsteem on oluline ettevõtte konkurentsieelis. See võimaldab kokku hoida andmete töötlemisega seotud aega ja kulusid.

Ärianalüütika teenuse raames analüüsime kasutusel olevaid arvestus- ja aruandlussüsteeme ning pakume välja just Sinu ettevõtte võtmeisikute infovajadusele vastava süsteemi ülesehitamise ja juurutamise. Selle tulemusena liigub info kiiremini ja Sul on rohkem aega tegeleda ettevõtte põhitegevusega.

Juhtimistöölaud – ärianalüütika parim abimees

Juhtimistöölaud võimaldab integreerida andmed erinevatest allikatest, milleks võivad olla majandustarkvara, GPS lahendused, MS Exceli süsteemid, projektijuhtimise rakendused või mistahes muud ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid.

Miks kasutame oma töös juhtimistöölauda?

Sobilik igal juhtimistasandil