KONSULTATSIOONID

Ettevõtte asutamine, äriplaani koostamine, äri arendamine jpm - vajate nõu enda äri edasi arendamisel või asutamisel?

LAND CONSULTING võrgustik aitab teil äriideega algust teha!

Nõustamine potentsiaalsetele, alustavatele ning tegutsevatele ettevõtjatele igas Eesti maakonnas. Andke meile teada, millises valdkonnas soovite nõustamist: ärinõustamine, finantsnõustamine, äriplaani koostamine, ettevõtte, OÜ asutamine jne ning aitame viia ellu teie ideed!

LAND CONSULTING on võimalik saada konsultatsioone eesti, vene ja inglise keeles. Tallinnasse registreeritud ettevõtete nõustamist pakub Tallinna Ettevõtlusamet.

LAND CONSULTING võrgustik on viinud läbi enam kui 35 000 konsultatsiooni erinevate ettevõtjate ja vabaühendustega.

MESSID

Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.
Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks.
Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:

üldine ärinõustamine, ettevõttega alustamine:

-ettevõtte, OÜ asutamine ja registreerimine jne

-finantsnõustamine ja äriplaani koostamine

-ettevõtte arendamine

-ettevõtlustoetuste kaasamine

-ekspordiga alustamine

Ettevõtte tulumaks ja rahvusvaheline maksustamine
Ettevõtte tulumaksu juures on väga oluline maksuplaneerimine, korrektne maksuarvestus, maksukontroll ning korrektsed ja tulemuslikud koostöösuhted maksuhalduriga nii Eestis kui rahvusvaheliselt.Aitame erinevate ettevõtte tegevusega seotud otseste maksude teemaliste riigisiseste ja rahvusvaheliste küsimustega, sealhulgas topeltmaksustamise olukordade vältimisega ning maksude optimeerimisega.Samuti aitame restruktureerimistega, parima maksuarvestuse metoodika leidmisega, ettevõtluse kulude ja tulude arvestamisega ja teiste siseriiklike või rahvusvaheliste maksuküsimuste osas.