Füüsilistele isikutele

KONSULTATSIOONID ALUSTAVALE JA TEGUTSEVALE ETTEVÕTJALE

Konsultatsioonid alustavale ja väikeettevõtjale toimuvad igas maakonnas. Konsultatsiooni aeg ja eesmärk tuleb eelnevalt konsultandiga kokku leppida. Broneeri aeg ettevõtluskonsultandi juurde ja saad abi enda ettevõtte alustamise ja arendamise osas.

ETTEVÕTLUSKOOLITUSED

Ettevõtte arendmine eeldab pidevat enesetäiendamist - korraldame koolitusi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nii äriidee elluviimiseks, personalijuhtimiseks, ettevõtte turundamiseks jne. Koolitusi korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused, seega võimaldab see kõikidel huvilistel osaleda enda kodukoha lähedal ettevõtluskoolitustel.

Alustavatele ettevõtjatele pakume baaskoolitusi, mis toimuvad samuti igas maakonnas igal aastal. Alustava ettevõtja baaskoolitus on hea alus sinu äriga alustamiseks - vaata lähemalt.

Meie põhilised tegevusvaldkonnad füüsiliste isikute maksustamise ja tööjõumaksude osas on järgmised:

Füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide koostamine ja sellealane nõustamine
Piiriüleste töötajatega (lühi- ja pikaajalised lähetused) seotud maksutugi ja nõustamine
Töötajate kompensatsioonisüsteemide ja boonusplaanide (sh optsiooniplaanid) väljatöötamine, ülevaatamine ja sellealane nõustamine
Piiriülese tööjõu planeerimine erinevate maksujurisdiktsioonidega seoses
Sotsiaalkindlustusalane nõustamine, maksutugi ja planeerimine piiriüleselt
Erisoodustuste maksustamine ja maksualane planeerimine

Tänapäeva rahvusvahelises ärimaailmas on ettevõtete jaoks väga oluline töötajate õigel ajal vajalikku riiki suunamine. Sealjuures on kindlasti oluline läbi mõelda ja planeerida kõik erinevates riikides kaasneda võivad deklareerimis- ja maksukohustused nii töötaja kui tööandja jaoks ning leida kõige maksuefektiivsem struktuur ja lahendus välisriigis töötatava aja, lähetuslepingute ning muude maksustamist mõjutavate aspektide osas.Aitame mõista erinevate riikide registreerimis- ja maksuregulatsioone ning pakume vajalikku tugiteenust piiriülese töötamise planeerimisest maksuseaduste täitmiseni koha peal.